VIP zandvoort

Vrijwilligers Informatie Punt

Hier vind je vrijwilligerswerk in en rond Zandvoort.
Organisaties en verenigingen kunnen hier hun vacature plaatsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzekering    

Vrijwilligersverzekering.

De Gemeente Zandvoort heeft een collectieve vrijwilligerspolis afgesloten, waarmee de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk gedekt zijn.

Met de vrijwilligerspolis zijn alle Zandvoorters verzekerd die in een organisatorisch verband vrijwilligerswerk verrichten.

Dit is ongeacht de leeftijd en het aantal uren vrijwilligerswerk en geldt dus ook voor eenmalige activiteiten. Alle soorten vrijwilligerswerk, zoals buurtwerk, sport- en welzijnsactiviteiten zijn verzekerd.

Onder de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vallen ook mantelzorgers.  Uitgesloten zijn vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politie.

U bent dus als vrijwilligersorganisatie en vrijwilliger automatisch verzekerd. De voorwaarden en de polis staan op deze pagina.
Heeft uw organisatie op dit moment al een verzekering voor vrijwilligers, dan kunt u deze opzeggen. Bij schade kunt u het schadeformulier invullen en naar de gemeente sturen.