VIP zandvoort

Vrijwilligers Informatie Punt

Hier vind je vrijwilligerswerk in en rond Zandvoort.
Organisaties en verenigingen kunnen hier hun vacature plaatsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligersbeleid

Waarom vrijwilligersbeleid?
De juiste persoon op de juiste plek. Hoe krijg je dat goed voor elkaar? Hoe houd je de vrijwilligers gemotiveerd en hoe behoud je ze voor de organisatie?

In het vrijwilligersbeleid zal aandacht dienen te zijn voor de 5 B's:

  • Binnenhalen
  • Begeleiden
  • Belonen
  • Behouden
  • Beëindigen

Hieronder worden de B’s in het kort belicht en zien we dat alle B’s even belangrijk zijn, want als één ervan verwaarloosd wordt zal dat meteen gevolgen hebben voor de andere B’s:

Binnenhalen
Bij het werven van nieuwe vrijwilligers spelen vraag en aanbod een belangrijke rol. Het werven wordt gezien als het afstemmen van de vraag van de vrijwilliger en het aanbod van de organisatie op elkaar. Indien dat niet goed gebeurt is de kans op teleurstellingen groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd toch weer uit.

Begeleiden
Om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te kunnen laten voelen in een organisatie worden deze geïntroduceerd en begeleid. Mede-vrijwilligers zijn voor een nieuwe vrijwilliger een belangrijke steun bij het vinden van de weg in de organisatie en de nieuwe functie.
Na de introductie is de rol van de mede-vrijwilligers erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe vrijwilliger de functie leuk vindt, maar ook leuk blijft vinden!

Belonen
Belonen/waarderen is op een persoonlijke manier duidelijk maken dat de inzet van de vrijwilliger wordt gewaardeerd.
Belonen is meer dan het bekende schouderklopje. De wijze van waarderen heeft vooral ook te maken met de motieven waarom iemand vrijwilliger wordt.

Behouden
Het is van belang dat de vrijwilliger het werk leuk vindt en ook blijft vinden. Het is van belang dat de organisatie probeert goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft onder haar vrijwilligers.

Beëindigen
Als iemand wil stoppen is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een ‘bedank-gesprek’ met de stoppende vrijwilliger is een prima aandachtspunt.

ONLINE CURSUS VRIJWILLIGERS VINDEN EN BINDEN: 
www.movisie.nl/tools/e-learning-vinden-binden-vrijwilligers

Wilt u zich verdiepen in nieuwe thema’s, nieuwe vaardigheden opdoen of ervaringen uitwisselen met collega's uit andere organisaties? Movisie heeft een open trainingsaanbod waarvoor u zich individueel kunt inschrijven. Liever met de hele organisatie of het team werken aan vernieuwing? Movisie verzorgt trainingen op maat, passend bij uw specifieke vraag en toegespitst op uw situatie.

SOCIAL MEDIA:

Hoe kan je als vrijwilligersorganisatie een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken?

Weet u dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders actief is in sociale netwerken als Hyves, Facebook, Linked-In en Twitter? Hier zitten zeker ook mensen bij die zich voor uw organisatie of uw goede doel willen inzetten. Hoe kunt u deze nieuwe doelgroep bereiken op het internet? 

Profiteer van de Social Media en gebruik het voor:

  • het vinden van vrijwilligers: Ga op zoek naar je doelgroep binnen de juiste online netwerken. Dit kunnen bestaande netwerken zijn, of groepen die je zelf hebt opgestart.
  • het verbinden met vrijwilligers: Maak je organisatie en je aanbod aan vrijwilligerswerk zichtbaar, zoek contact met je doelgroep en verbind je met de mensen: geef informatie, stel vragen, betrek mensen bij relevante vraagstukken, nodig hen uit voor online gesprekken of offline activiteiten.
  • het mobiliseren van vrijwilligers: inspireer je doelgroep, de mensen met wie jouw organisatie zich verbonden heeft, tot actie en plaats regelmatig oproepen.

Om u een beetje wegwijs te maken in de "Social Media wereld" heeft VIP-Zandvoort voor u een begrippenlijst opgesteld; deze kunt u hier downloaden.

Hieronder vindt u nuttige informatie en handige formulieren: